ORHEI NIEUWS

De collecte tijdens het ontbijt op Hemelvaartdag was € 95,40.
De Pinkstercollecte voor stichting ORHEI was €198,20.

De sponsorfietstocht heeft een bedrag van € 641,- opgebracht. Een geweldig resultaat. Mannen heel erg bedankt
Alle gevers heel erg bedankt
De thermometer is nu opgelopen tot € 2005,70
Na overleg met de stichting ORHEI is nu besloten om voor de inrichting van de keuken te
gaan sparen. Hiervoor hebben we nog de volgende ACTIES:

1 juli is de verloting voor de paaskaars.
5 augustus willen we met een kraam op de Loopuytmarkt gaan staan. Daar willen we laten zien dat we ook creatief zijn en uw creaties graag verkopen voor stichting ORHEI. We hebben al leuke toezeggingen gehad, maar er is nog genoeg ruimte om de kraam te vullen. Zoals haak-, brei-, borduur-, of naaiwerkjes, misschien maakt u mooie schilderijen of maakt u groente of fruit in. Wij zijn blij met alles waaruit uw creativiteit blijkt. U kunt dit opgeven bij Maartje van der Vliet tel.641950 of bij Roelie van der Vaart tel.642311.

In september staat een fietstoertocht gepland. In de volgende Fakkel volgt meer informatie

• 10 oktober een benefietconcert van Rejoice.

 

De Boekenmarkt op Koningsdag is achter de rug en wat was het een geweldig succes!
Het heeft het vorstelijke bedrag opgeleverd van maar liefst
€ 640,- En dat allemaal dank zij uw enthousiaste inbreng van zoveel spullen waar wij om gevraagd hebben, hartelijk dank!
En alles wat over is, wordt bewaard….
U kunt zich voorstellen dat het niet ondenkbaar is dat we deze actie volgend jaar nog eens over doen, voor welk goed diaconaal doel dan ook, wie weet…..
Zoals u op de thermometer kunt zien is deze nu opgelopen tot € 1071,10 en dat betekent dat we het eindbedrag van
€ 1.000,- voor een eethoek voor 12 personen in het opvanghuis ruimschoots hebben gehaald. We hebben nog verschillende acties voor de boeg, daarom willen we in overleg met stichting Orhei een nieuw spaardoel bepalen. We zijn vol vertrouwen dat ons dat samen met u gaat lukken.

Loopuytmarkt
Voor een andere actie, die we in de zomer willen houden, vragen we nog een keer uw aandacht…
Wij willen op de Loopuytmarkt van zondag 5 augustus laten zien dat we ook creatief zijn, en uw spulletjes graag verkopen ten bate van Stichting Orhei. We hebben al wat leuke (en lekkere) spulletjes en toezeggingen gehad, maar er is nog genoeg ruimte om onze kraam op te vullen. We denken aan brei/haak/borduur en naaiwerkjes, misschien schildert u niet onverdienstelijk of bent u handig in kaarten maken, maakt u jam of fruit in, u kunt het zelf invullen.
We zijn blij met alles waaruit uw creativiteit blijkt!
U kunt dit opgeven bij Roelie van der Vaart tel.642311 of Maartje van der Vliet tel.641950

De diaconie.

10 sportieve senioren uit onze gemeente van de maandag wandel/fietsclub willen ook een bijdrage leveren en wel op de volgende manier:
In april en mei lopen/ fietsen zij in principe 7 maandagen met een gemiddelde afstand van 35-40 km, ofwel een totaal van ± 250 km. De heren zoeken zelf binnen hun familie en kennissenkring personen die hen per kilometer willen sponsoren.
Wilt u deze enthousiaste club ook helpen om een mooi bedrag bij elkaar te sporten?
Met elke cent per kilometer zijn zij blij!
Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie Prot. Gemeente Julianadorp
NL59 FVLB 0225 3844 69 o.v.v. gift fietsclub, rek. nr. zie ook achterzijde Fakkel. Het bedrag is dan ook nog fiscaal aftrekbaar bij uw giften.

De diaconie