ORHEI NIEUWS

En wat voor nieuws!
In september stond de thermometer op € 2437,25
Met hulp en medewerking van velen hebben we dit bedrag weer kunnen bijstellen.
De fietstoertocht op 22 september heeft, ondanks de slechte weersvoorspelling € 245,-opgebracht.
Het Benefietconcert, gegeven op 10 oktober door het Chr. gem. koor ‘Rejoice’ m.m.v. het fluitensemble o.l.v. Loes Bakker en het vocaal mannentrio Part-o-C was ook een groot succes.
Na een zeer geslaagde avond, bleek de opbrengst geweldig, € 826,65
Ook erg blij en verrast waren we met de brief die we van de commissie O2 kregen.

Zomeravondconcerten 2018 Julianadorp
Deze zomer heeft de commissie O2 zes zomeravondconcerten georganiseerd. Er is dit jaar gekozen voor de woensdagavond en dat is bij de muzikanten en het publiek goed ontvangen. De muzikanten traden belangeloos op en kregen na afloop als waardering een flesje wijn of een doos Merci aangeboden. Na afloop werd een collecte gehouden voor de onkosten en het in stand houden van deze concerten. De opbrengst van deze collectes was geweldig! Wij willen de bezoekers hiervoor hartelijk bedanken. We hebben besloten om € 400,00 hiervan te doneren aan de Stichting Orhei.
Namens de commissie O2: Kees Monsma, penningmeester.

Kerk en Recreatie heeft een schenking gedaan van € 250

Deze acties hebben er voor gezorgd dat de thermometer inmiddels is opgelopen tot een fantastisch totaal tot nu toe van € 4158,90
Heel veel dank aan iedereen die er toe bijgedragen heeft om al zover te komen, op wat voor manier dan ook!
Het einde van het jaar waarin we zijn gegaan voor stichting Orhei nadert, maar het is nog niet zover,
u hoort nog van ons in de volgende Fakkel.

De diaconie

 

De acties die wij dit jaar hebben georganiseerd  hebben:

1= Verkoop van zelfgebakken taart
2= Verloting voorjaarstuintje
3= Boekenmarkt op Koningsdag
4= Sponsortocht wandel/fietsclub
5= Collecte in Ontmoetingskerk
6= Verloting Paaskaars
7= Creativiteitsmarkt
8= Fiets/ wandeltocht
9= Benefietconcert Rejoice