ORHEI NIEUWS

Het is bijna 2019, en zoals bekend betekent dat ook dat we dan geen acties meer houden voor stichting Orhei.

Het bedrag , vermeld in de vorige Fakkel, is inmiddels ook weer verhoogd, en dat zonder er ook maar iets voor hoeven te doen!
Kerk en Recreatie verraste ons met een gift van € 250,- waar we erg blij mee zijn en ook hartelijk voor willen bedanken. Dit heeft de thermometer doen oplopen tot € 4.158,85.
Een geweldig bedrag, waar we erg dankbaar voor zijn maar nog niet de totaalopbrengst is van alle acties.
De collecte, gehouden tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december, zal ook bestemd zijn voor stichting Orhei.
In het begin van het nieuwe jaar willen we op ‘gepaste wijze’ en als het kan ook in aanwezigheid van bestuursleden van Orhei, onze acties officieel afronden, maar daarover later meer.

Wel kunnen we melden dat we al nadenken en inspiratie opdoen voor een ander doel voor volgend jaar!

De diaconie.

 

 

 

De acties die wij dit jaar hebben georganiseerd  hebben:

1= Verkoop van zelfgebakken taart
2= Verloting voorjaarstuintje
3= Boekenmarkt op Koningsdag
4= Sponsortocht wandel/fietsclub
5= Collecte in Ontmoetingskerk
6= Verloting Paaskaars
7= Creativiteitsmarkt
8= Fiets/ wandeltocht
9= Benefietconcert Rejoice