Overzicht ouderlingen en diakenen

SECTIE OUDERLING DIAKEN                    
1 Middelzand /

Dorp ten westen van

Langevliet

Piet Janssen Marianne vd Burg
644283 642639
 ————————–  ———————————  ———————————
2 Dorp ten oosten
van Langevliet / Buitenveld)
Bea Hiddema Roelie van der Vaart
06-40246776 642311
 ————————–  ———————————  ———————————
3 Kruiszwin/ Maartje van der Vliet
   Doorzwin 641950
 ————————–  ———————————  ———————————
4 Vogelzand Vacant Johanneke Smedes
645003
————————–  ———————————  ———————————
6 Boterzwin/ Jenny van ’t Zand Jeannette Brinksma
   Malzwin 645288 06-53707405
 ————————–  ———————————  ———————————
7 Wierbalg/ Anneke Biersteker Vacant
   Zwanenbalg 642391