Giften stichting Orhei, Hulp aan kinderen in  Moldavië

Hulp aan kinderen in Moldavië

In de vorige Fakkel heeft u kunnen lezen dat wij in 2018 door het houden van acties een project van stichting Orhei willen ondersteunen.
Met onderstaande (verkorte) informatie van de voorzitter van de stichting, samen met de flyers die u kunt vinden op de leestafel in de kerk, hopen wij u ook enthousiast te maken zodat we met elkaar een mooi eindresultaat weten te behalen.

Stichting Orhei is officieel opgericht op 17 maart 1997. Officieus waren we al 2 jaar bezig met ons eerste project, een jongenstehuis voor verstandelijk en / of lichamelijk beperkte jongens. Dit jongensinternaat is gevestigd in de stad Orhei. Als stichting hebben wij toen onze naam aan deze plaats verbonden.

Het verzoek dat destijds door de lokale kerken van Bunschoten aan ons werd gedaan betrof: “Willen jullie hulpgoederen brengen naar Moldavië namens de kerken van Bunschoten. Wij zijn toen in de winter van 1995 vertrokken naar Moldavië. We hebben veel nare en verdrietige dingen gezien en het heeft ons leven ter plekke verandert. Wegkijken was geen optie meer en ervoeren hierin Gods opdracht om de handen uit de mouwen te steken.
In de jaren daarop tot aan nu, ontwikkelde zich diverse vormen van hulpverlening en breidde zich ook de projecten uit. We werken nu op meerdere plaatsen en hebben al veel gerealiseerd. Dit is allemaal met giften en door sponsoring gebeurd. Wij zijn afhankelijk van steun (vooral financieel) van particulieren en kerken omdat wij geen enkele subsidie ontvangen. Daarom zijn we ook enorm blij met initiatieven zoals nu ook van de Ontmoetingskerk in Julianadorp. Onze laatste grote actie betrof het bouwen van Gratia. Het opvangcentrum voor straat- en probleemkinderen.

Stichting Orhei wil naast het bestaande centrum Gratia ( dat gevestigd is in de stad Causeni) en waar nu elke dag ruim 60 kinderen komen voor naschoolse opvang een huis bouwen voor de opvang van kinderen in crisissituaties dag en nacht. De grond naast het huidige centrum is reeds in het bezit van de stichting. Als alle naar wens verloopt, zal het huis in de 2e helft van dit jaar klaar zijn.

• Het project is bestemd voor de opvang van maximaal 10 kinderen in crisissituaties die een tijdelijke opvang (schuilplaats) nodig hebben.
• De maximale periode voor een dergelijke opvang is 3 maanden, maar kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot 1 jaar.
• De leeftijd is gesteld tussen de 6 en 18 jaar.
• De opvang is 24/7 dat wil zeggen dat ze volledig inwonend zijn en worden begeleid door een deskundig team.

Het doel van het project is o.a :
De beveiliging van het kind door het uit een gevaarlijke thuissituatie te halen en ze te beschermen tegen verder misbruik of geweld, en om goede condities te creëren voor de rehabilitatie van het kind. Het biedt de ouders de kans om samen met het maatschappelijk werk, tot herstel van een veilige thuissituatie te komen.

Wilt u meer weten over de stichting Orhei?
Bezoek de website: www.orhei.nl

Onze acties komen er aan.

De diaconie

 

Meer info …..

In december 2017 is de Diaconie gestart met de eerste actie voor stichting Orhei. U heeft toen een kaars ontvangen met een brief. Wilt u meer weten over de stichting Orhei, kijk op www.orhei.nl.
In 2018 worden er diverse acties gehouden om dit doel te steunen zodat er geen gelden uit de reguliere inkomsten van de diaconie hieraan hoeven te worden besteed.
De stichting wil, onder de naam Project Gratia III  een huis bouwen voor kinderen in crisissituaties in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar.
Dit betreft een 24/7 opvang ofwel volledig inwonend.
Wilt u dit doel steunen met een geldelijke bijdrage dan kunt u deze overmaken op de rekening van de Diaconie NL69RABO0373709161 Protestantse gemeente te Julianadorp inz. AKTIES  o.v.v. gift  Orhei. We willen de tussenstand iedere maand bekendmaken zodat u op de hoogte blijft van het resultaat.
Doet u allen mee om deze actie tot een succes te maken?

De Diaconie.

 

Hulp aan kansarme kinderen in Moldavië
Vanuit de diaconie is het idee ontstaan om voor een bepaalde periode een project te steunen. Dat kan zonder meer met het overmaken van een geldbedrag, maar we willen ons graag actief inzetten en hoe mooi zou het zijn als het project omarmd wordt door heel de gemeente. Onder de vele verzoeken die de diaconie ontvangt voor een geldelijke bijdrage, viel ook een brief van stichting Orhei in de bus. De stichting is opgezet door de hervormde gemeente in Bunschoten en bestaat inmiddels al 20 jaar. Orhei is een stad in Moldavië. U heeft vast wel beelden gezien op tv  van de erbarmelijke omstandigheden waaronder veel mensen daar  moeten leven. Stichting Orhei  richt zich speciaal op hulpbehoevende en kansarme  kinderen, en dat heeft ons aangesproken!
Omdat er grote behoefte is aan crisisopvang voor kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeren, mede veroorzaakt door de uitzichtloosheid waarin gezinnen zich kunnen bevinden, wil de stichting een opvanghuis bouwen waar kinderen van 8 tot 18 jaar kunnen worden opgevangen.
De diaconie wil dit project steunen door volgend jaar acties te houden, en wil dit graag samen met u doen. Met elkaar kunnen  we een steentje bijdragen om het project te doen slagen.
Binnenkort hoort u meer van ons over dit project en wat we met elkaar hopen te bereiken.
Namens de diaconie,
Marianne van den Burg

Informatie brief aan gemeenteleden – december 2017
Aan alle gemeenteleden en iedereen met wie u dit wilt delen
In de Fakkel hebben wij u laten weten dat wij als diaconie samen met u een project van stichting Orhei willen gaan ondersteunen.
Met de kaars die symbool staat voor de liefde van God, licht en warmte, samen met de informatie van de  voorzitter van de stichting  Eric Jansen, hopen wij u net zo warm en enthousiast te maken voor dit project als wij al zijn…….

Stichting Orhei is officieel opgericht op 17 maart 1997. Officieus waren we al een kleine 2 jaar bezig met het opbouwen van contacten met toen nog ons enige project, een jongenstehuis voor verstandelijk en / of lichamelijk beperkte jongens van 4 t/m 21 jaar. Dit jongensinternaat is gevestigd in de stad Orhei. Als stichting hebben wij toen onze naam aan deze plaats verbonden.

Het verzoek dat destijds door de lokale kerken van Bunschoten aan ons werd gedaan betrof: “Willen jullie hulpgoederen brengen naar Moldavië namens de kerken van Bunschoten. De reis was in die tijd niet geheel ongevaarlijk en best wel spannend. Wij zijn toen met 4 personen in de winter van 1995 vertrokken naar Moldavië. We hebben veel nare en verdrietige dingen gezien en het heeft ons leven ter plekke verandert. Wegkijken was geen optie meer en ervoeren hierin Gods opdracht om de handen uit de mouwen te steken.
In de jaren daarop tot aan nu, ontwikkelde zich diverse vormen van hulpverlening en breidde zich ook de projecten uit. We werken nu op meerdere plaatsen en hebben al veel gerealiseerd. In deze 22 jaar hebben we transporten verzorgd met hulpgoederen, medische apparatuur, voedsel en kleding. We mochten jongerenreizen organiseren die daar een handje gingen helpen. We hebben diverse teams van handige mannen naar Moldavië gestuurd om daar grotere klussen aan te pakken. We hebben trainers gestuurd die verzorgenden in de tehuizen onderwezen hebben. Dit is allemaal met giften en door sponsoring gebeurd. Wij zijn afhankelijk van steun (vooral financieel) van particulieren en kerken omdat wij geen enkele subsidie ontvangen. Daarom zijn we ook enorm blij met initiatieven zoals nu ook van de Ontmoetingskerk in Julianadorp. Onze laatste grote acties betrof het bouwen van Gratia. Het opvangcentrum voor straat- en probleemkinderen. We mochten in 2015 een prachtig nieuw centrum openen dat we door de verbouwingen en aanbouw van een nieuwe vleugel ook Gratia I en Gratia II zijn gaan noemen.

Stichting Orhei wil naast het bestaande centrum Gratia ( dat gevestigd is in de stad Causeni) en waar nu elke dag ruim 60 kinderen komen voor naschoolse opvang (zie verder hierover onze website ) een huis bouwen voor de opvang van kinderen in crisissituaties dag en nacht. Deze grond naast het huidige centrum is reeds in het bezit van de stichting.
We noemen dit project voor het gemak: Project Gratia III.

• Het project is bestemd voor de opvang van maximaal 10 kinderen in crisissituaties die een tijdelijke opvang (schuilplaats) nodig hebben.
• De maximale periode voor een dergelijke opvang is gesteld op 3 maanden, maar kan in hele uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot 1 jaar.
• De leeftijd is gesteld tussen de 6 en 18 jaar. Jongere kinderen worden namelijk geplaatst in opvang gezinnen terwijl 18 jarigen en oudere kinderen vaak naar internaatscholen kunnen gaan.
• De opvang in Gratia III is 24/7 dat wil zeggen dat ze volledig inwonend zijn en worden begeleid door een deskundig team.
• Bij de bouw van dit project wordt rekening gehouden met een eventuele toekomstige uitbreiding van de capaciteit met nog eens plaats voor 15 kinderen.

Het doel van het project is:
 De beveiliging van het kind door het uit een voor hen gevaarlijke thuissituatie te halen
 Om het gevaar te stoppen en ze te beschermen tegen verder misbruik of geweld in diverse vormen
 Om goede condities te creëren voor de rehabilitatie van het kind.
  Om voorwaarden te scheppen voor de basis condities voor emotionele, psychische en intellectuele ontwikkeling.
 Het biedt de ouders van het gezin waar het kind vandaan komt tot bezinning en herstel van hun attitude en de thuissituatie in het belang van het kind en diens terugkeer naar het gezin. Het biedt ook ruimte aan de sociale diensten en maatschappelijk werk om die ouders te begeleiden in hun herstel
 Deze periode geeft ook ruimte voor de ouders om na te denken over de situatie zonder de kinderen en dat zij de kinderen dus ook zullen gaan missen en dat de oorzaak bij henzelf ligt. Dit kan stimulerend zijn om het gedrag te veranderen
 Deze interventie is tevens bedoeld om ondertussen alles in het werk te stellen in het belang van het kind en gezin om daarmee ook te voorkomen dat de ouders uit hun ouderlijke macht worden ontzet door de rechter.
 Ook heeft deze opvang tot doel de re-integratie van het kind zodat het terug kan in het hopelijk gerehabiliteerde gezin.
De gemeente, politie, sociale dienst en maatschappelijk werk, zijn de betrokken instanties naast Gratia met wie wordt opgetrokken in dit proces. Door die samenwerking wordt er een breed netwerk om een kind georganiseerd en die daarnaast ook het meewerken van de ouders kunnen afdwingen. Daarnaast kunnen deze instanties, om die verbetering ook vorm te geven, zorgen voor betere condities en bv hulp bij het zoeken naar werk.
Tot zover de informatie van Eric Jansen.
______________________________________________________________________________

Vooralsnog lijkt ons dit voldoende informatie om u te laten weten waarom dit project ons zo heeft aangesproken. In de eerstvolgende Fakkel hopen we u weer wat meer te kunnen vertellen en ook wat we als eindresultaat voor ogen hebben.
Aan welke acties wij denken blijft nog een verrassing, maar wij willen zondag 4 februari 2018 al wel een klein beginnetje maken. Wij willen u na de dienst, tegen vergoeding, iets lekkers bij de koffie aanbieden, we denken b.v. aan eigen gebakken appeltaart of cake….
Als er iemand is die ons wil helpen met het bakken van iets lekkers, heel graag!
U kunt dit voor 31 januari opgeven bij Marianne van den Burg,  Malzwin 1610  telefoon 0223-642639

We hopen samen met u voor stichting Orhei een mooi resultaat te bereiken aan het eind van het nieuwe jaar en wensen  u alvast Gezegende Kerstdagen en een goed 2018 toe.

De diaconie