De ZWO leden zijn in januari bij elkaar gekomen om de acties voor de Veertigdagentijd te bespreken.
We zijn blij dat Jeannette Brinksma onze commissie is komen versterken.

Bestemmingen ZWO collectes 2019
De uitgangscollectes voor de ZWO hebben in 2019 ruim € 526,00 opgebracht. Waarvoor onze dank. Wij willen daar een passende bestemming aan geven. Zo zal € 250,00 worden overgemaakt aan Jurgen & Katja Hofmann, zendelingen op Madagascar , een eiland voor de kust van Oost-Afrika.  Zij wonen daar met hun gezin sinds 2015, zijn lid van de Evangelische gemeente De Ambassade, en nadat ze het dialect van de streek waar ze wonen zich eigen hebben gemaakt, doen ze veel vertaalwerk van Bijbelverhalen. Ze hebben zich  o.a. ingezet voor de realisatie van schoon drinkwatervoorziening  en voorlichting over hygiëne.
Als tweede bestemming hebben wij gekozen voor  het educatieproject van Ineke Bloemendaal in Uganda. Zij komt uit Den Helder en is  lid van de Bethelkerk. Onlangs is zij weer vertrokken naar Uganda, en zet alles in het werk om goed onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken. Ook aan haar organisatie voor ontwikkelingshulp zullen wij € 250,00 overmaken.

Spaarproject in de Veertigdagentijd
Voorgaande jaren heeft de ZWO spaardoosjes uitgedeeld om thuis te sparen voor een bepaald projectdoel. Dit jaar hebben we geen  spaardoosjes besteld, maar er is wel een spaaractie. Als bestemming heeft de ZWO gekozen voor de Hospice in Den Helder.

Paasgroetenactie
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema:  Sta op.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op 8 en 15 maart a.s. ontvangt u na de dienst een dubbele kaart met Paasgroet (met tips voor de afzender), en deze kunt u met een postzegel erop weer bij ons inleveren. Of u betaalt € 1,00 en de ZWO frankeert de kaart. Inleveren kan ook nog op 22 en 29 maart. De ZWO gaat al deze kaarten verzamelen, zodat ze uiterlijk 5 april in één zending naar het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht verstuurd kunnen worden.  Het Dienstencentrum verzorgt de verdere verspreiding naar penitentiaire inrichtingen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

de ZWO commissie