Commissie ZWO

 (Zending, Werelddiakonaat, Ontwikkelingssamenwerking)

Paasgroetenactie
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Een nieuw begin.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op 10 en 17 maart a.s. kunt u na de dienst een geadresseerde kaart meenemen (met tips voor de afzender), die door u dan naar een penitentiaire inrichting in Nederland wordt gestuurd. De kaarten dienen uiterlijk 9 april verstuurd te worden.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Namens de commissie ZWO,
Marianne van den Burg