De ZWO leden zijn in januari bij elkaar gekomen om de acties voor de Veertigdagentijd te bespreken.
We zijn blij dat Jeannette Brinksma onze commissie is komen versterken.

Bestemmingen ZWO collectes 2019
De uitgangscollectes voor de ZWO hebben in 2019 ruim € 526,00 opgebracht. Waarvoor onze dank. Wij willen daar een passende bestemming aan geven. Zo zal € 250,00 worden overgemaakt aan Jurgen & Katja Hofmann, zendelingen op Madagascar , een eiland voor de kust van Oost-Afrika.  Zij wonen daar met hun gezin sinds 2015, zijn lid van de Evangelische gemeente De Ambassade, en nadat ze het dialect van de streek waar ze wonen zich eigen hebben gemaakt, doen ze veel vertaalwerk van Bijbelverhalen. Ze hebben zich  o.a. ingezet voor de realisatie van schoon drinkwatervoorziening  en voorlichting over hygiëne.
Als tweede bestemming hebben wij gekozen voor  het educatieproject van Ineke Bloemendaal in Uganda. Zij komt uit Den Helder en is  lid van de Bethelkerk. Onlangs is zij weer vertrokken naar Uganda, en zet alles in het werk om goed onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken. Ook aan haar organisatie voor ontwikkelingshulp zullen wij € 250,00 overmaken.