Oecumenische viering
Op 26 januari 2020 in de Willibrordkerk aanvang 9.30 uur.

Tijdens de Week van gebed voor de eenheid vieren en bidden we met vele kerken in de wereld de liturgie die dit jaar is samengesteld door de kerken van Malta.
Er zal gelezen worden uit Handelingen. Paulus en zijn reisgenoten lijden schipbreuk bij Malta en daar worden ze buitengewoon vriendelijk ontvangen.
In onze viering waarin ds Wilko Nijkamp en dhr Jan van Velsen voorgaan en Willibrordkoor en Cantorij samen zingen zullen we horen over de dubbelheid van ontvangen.

De collecte die in deze viering gehouden zal worden heeft dit jaar als bestemming het Gezinshuis aan de Parkstaat. In dit huis wonen 5 mensen met een beperking die samen met gezinsouders proberen zo zelfstandig mogelijk te worden om ook daadwerkelijk de eigen regie over hun leven te kunnen voeren. Ze werken allemaal en daarnaast proberen ze door allerlei acties bv oud ijzer inzamelen, een extra inkomen te sparen voor bv een etentje of op vakantie. Voor deze groep is ook de dubbelheid van ontvangen duidelijk. De aandacht die er voor hen is, is fijn terwijl ze toch liever een gewoon leven, leven. Om toch iets voor hen te kunnen betekenen hopen we dat onze collectebijdrage mee kan helpen om een stapje te maken naar iets wat voor velen van ons vanzelfsprekend is.

Namens de voorbereidingsgroep hopen we elkaar te zien op 26 januari en na afloop staat de koffie klaar om elkaar te ontmoeten.