Bijzondere diensten

Taizé vieringen: laatste zondag van de maand 

Zondag 16 december 2018 – 19.30 uur
Ontmoetingskerk – Julianadorp
Het is inmiddels een goede traditie. Dit jaar midden in de week voor kerst: zondagavond 16 december wederom de prachtige, in Engeland traditionele anglicaanse dienst voor jong en oud op weg naar Kerstmis: ‘Service of Lessons and Carols’.

Hoewel deze dienst van negen lezingen afgewisseld met bekende liederen vanaf eind vorige eeuw vooral in de Anglicaanse kerk vorm heeft gekregen, is de traditie al veel ouder. De structuur kan worden teruggevoerd tot het vroegere kloosterleven. Oorspronkelijk konden deze gezongen psalmen alleen door een geoefende ‘schola cantorum’ worden uitgevoerd. Om het dichter bij het “gewone” kerkvolk te brengen heeft men deze vervangen door gemakkelijker te zingen liederen en gezangen. Het genre van ‘carols’ of kerstliederen leende zich daarvoor bij uitstek.

Voor deze dienst zijn weer liederen gekozen die door een ieder mee te zingen zijn. Mooie melodieën met vaak teksten van hedendaagse dichters als Sytze de Vries, Ad den Besten en Henk Jongerius. De negen lezingen van Genesis via de profeten tot de evangelisten zullen door gemeenteleden uit alle geledingen van de Ontmoetingskerk verzorgd worden.
Tussen de lezingen en de gemeentezang in zal, zoals in de anglicaanse diensten gebruikelijk, een vocaal ensemble diverse mooie koorstukken van o.a. Dienes, Poston, Rights, Fresi en Rutter zingen.

Een bijzondere kerstdienst voor iedereen met medewerking van velen.
Zeer zeker de moeite waard.

  9 dec. 20.00 uur kerstsamenzang,
16 dec. 19.30 uur Lessons en Carolviering,
24 dec. 18.30 uur Kinderkerstfeest, m.m.v. Christelijk gemengd koor REJOICE
24 dec. 22.00 uur Kerstnachtdienst,
25 dec. 09.30 uur Kerstmorgenviering.
Zondag 6 jan. na de dienst hopen we elkaar een goed nieuwjaar te wensen.
Zondag 20 jan. zie stukje over “Open Huis”
Zondag 27 jan. houden we een Oecumenische viering in de Willibrordkerk om 10.00 uur.
Zondag 27 jan. gaan we weer bij elkaar “op de koffie” . Opgeven via de lijst in de kerk of bij Adri van Wifferen. (zie onder aan de pagina)
Zondag 27 jan. om 19.30 zal er een Taizéviering gehouden worden.