Het bezoeken van kerkdiensten wijzigt m.i.v. 18 oktober 2020:

Vanuit de Kerkenraad,

Betreft: Kerkelijke activiteiten Protestantse Gemeente Julianadorp na nieuwe maatregelen van de overheid, ingaande 14 oktober 22u.

Beste gemeenteleden,

Vanuit de geest van de maatregelen van de overheid en zoveel mogelijk rekening houdend met het voortzetten van het noodzakelijk werk binnen de Raden en Colleges in onze gemeente, heeft de Kerkenraad voor de komende vier weken onderstaande richtlijnen samengesteld. In ons achterhoofd speelt bij deze beslissing dat de laatste paar dagen een relatief groot aantal stads- en dorpsgenoten in Den Helder en Julianadorp besmet is geraakt met het Coronavirus (zie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0400/positief-geteste-mensen

Dit zijn de richtlijnen:

Kerkdiensten: De opzet sinds begin oktober wordt gehandhaafd. Maximaal 10 mensen in de dienst aanwezig, inclusief predikant, eventuele partner van de gastvoorganger, koster, organist, ouderling van dienst (en diaken bij Avondmaalsdiensten). Er zingen maximaal 5 aanwezigen, t.w.: 4 gemeenteleden/zangers en voorganger of ouderling van dienst. De overige aanwezigen zingen niet.

Mondkapjes: Alle in het kerkgebouw bij een dienst aanwezigen (inclusief de gastvoorganger op zondagmorgen) dragen een mondkapje bij het binnengaan en zich bewegen door de kerkzaal of de rest van het kerkgebouw; de ouderling van dienst en voorganger bij het binnenkomen van de kerkzaal aan het begin van de dienst uitgezonderd. Allen wie op zijn of haar zitplaats (in kerk- of vergaderzaal) zit, zet het mondkapje zo hij of zij wil af. We volgen daarmee de mondkapjesplicht voor publieke ruimtes.

Namens de Kerkenraad,
Bram de Groot, scriba.