Korte impressie van de gemeenteavond van 8 mei.

De dertig aanwezigen konden allereerst genieten van de presentatie van dhr. Eric Jansen van de Stichting Orhei. Hij vertelde enthousiast over de hulp aan kinderen in Moldavië, die verblijven in internaten en instellingen. U kunt over dit werk meer lezen op www.orhei.nl
Na de pauze vertelde de voorzitter, dhr. B. Looije, dat er ten aanzien van de vorm van de Avondmaalsviering nog geen besluit is genomen door de kerkenraad.. We willen graag hiermee wachten totdat de herinrichting van onze kerkzaal is gerealiseerd.
Hierna kwam de wet op de privacy aan de orde. Deze wet wordt op 25 mei 2018 van kracht. Als kerkelijke gemeente krijgen we hier ook mee te maken. Adressen en telefoonnummers van mensen in onze gemeente mogen straks niet meer open en bloot voor iedereen ter inzage liggen, dus ook bijv. niet meer op het publicatiebord. Wat mag er straks nog wel op de website en in de Fakkel en wat niet.
Betreffende geledingen die binnen onze kerk met gegevens bezig zijn, worden geïnformeerd hoe ze hiermee om moeten gaan. De PKN uit Utrecht komt met een format. Hierin moeten we als gemeente precies aangeven wie over welke gegevens kan en mag beschikken. Dit alles in het teken van de privacy van ieder gemeentelid.
Een heel werk, maar we gaan er tegenaan!
De avond werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van lied 248; “De dag door Uwe gunst ontvangen”.
Al met al een zinvolle avond.

Bram de Groot, scriba.