Leesrooster april 2018

16-apr Genesis 4:17-26 Wie is de sterkste?
17-apr Spreuken 24:1-9 Wijsheid boven alles
18-apr Spreuken 24:10-22 Zoete woorden?
19-apr Spreuken 24:23-34 Eerlijkheid en vlijt
20-apr Psalm 10 Sterkte voor zwakken
21-apr Genesis 5:1-24 Leef-tijden
22-apr Genesis 5:25–6:4 Gemengde gevoelens
23-apr Spreuken 25:1-15 Spreken is zilver en Spreuken is goud
24-apr Spreuken 25:16-28 Over maat houden en maten houden
25-apr Spreuken 26:1-12 Doe niet zo dwaas
26-apr Spreuken 26:13-28 Vergelijkenderwijs
27-apr Spreuken 27:1-11 Het is een vriend die mij mijn feilen toont
28-apr Spreuken 27:12-27 Omgangswijsheid
29-apr Genesis 6:5-22 Scheepsbouw
30-apr Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen

 

Leesrooster mei 2018

1 mei Spreuken 28:1-16 Tegenstellingen
2 mei Spreuken 28:17-28 Van rijkdom word je niet wijzer
3 mei Spreuken 29:1-14 Wijsheid duurt het langst
4 mei Spreuken 29:15-27 Opvoedkunde
5 mei Spreuken 30:1-9 Wijs en bescheiden 1
6 mei Genesis 8:1-14 Drooglegging
7 mei Genesis 8:15-22 Buitenlucht!
8 mei Spreuken 30:10-14 Wijs en bescheiden 2
9 mei Spreuken 30:15-33 Dierkundeles
10 mei Psalm 93 Hemelvaart
11 mei Genesis 9:1-7 Tegen bloedvergieten
12 mei Genesis 9:8-17 Regenboogcoalitie
13 mei Genesis 9:18-28 De mantel der liefde
14 mei Spreuken 31:1-9 Moeders wijsheid
15 mei Joël 2:18-27 Het komt goed
16 mei Joël 3:1-5 Pinksteren
17 mei Joël 4:1-8 Straf voor Israëls vijanden
18 mei Joël 4:9-21 Oordeel
19 mei Genesis 10:1-32 Op de kaart gezet
20 mei Genesis 11:1-9 Babylonische spraakverwarring
21 mei Spreuken 31:10-31 Leve de actieve vrouw
22 mei Jozua 23:1-16 Toespraak van Jozua
23 mei Jozua 24:1-13 Geschiedenisles
24 mei Jozua 24:14-28 Maak een keuze
25 mei Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven
26 mei Romeinen 12:1-8 Gaaf!
27 mei Romeinen 12:9-21 Wees een medemens
28 mei Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap
29 mei Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat je zien door naastenliefde
30 mei Psalm 11 Veiligheid en justitie
31 mei Marcus 2:1-12 Een gat in het dak