Activiteiten april 2018

 

18 april om 14.30 uur: Themamiddag in de Vredeskerk
Een themamiddag over ouder worden. Klopt het beeld wat u daarvan hebt met de werkelijkheid? Klinisch geriater mevr. Sigrid Wittenberg, werkzaam in het Helderse ziekenhuis, vertelt u hier graag meer over. De toegang is gratis, u betaalt alleen € 1, — voor een kopje koffie of thee.

Activiteiten mei 2018

8 mei 2018 vanaf 14.30 uur: Bingo in de Vredeskerk

16 mei om 14.30 uur: Themamiddag in de Vredeskerk
Het in Den Helder gevestigde IVC, Internationaal Vrouwen Centrum, heeft als missie vrouwen van buitenlandse afkomst te ondersteunen om zelfstandig te worden. Al vanaf 1995 zet men zich in voor de integratie, participatie en emancipatie van die vrouwen of zij nu autochtoon, allochtoon, deelnemer of vrijwilliger zijn. Het IVC laat elke vrouw op eigen wijze aan haar eigen Participatie Ladder Model werken. Dit alles wordt u op deze middag uit de doeken gedaan. De toegang is gratis, u betaalt alleen € 1, — voor een kopje koffie of thee.

22 mei 2018 vanaf 14.00 uur: Sjoelen in de Draaikolk
De kosten zijn € 5, — voor de koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

23 mei: Panorama Mesdag en boulevard Scheveningen
Onderweg krijgen we een heerlijk kopje koffie met gebak. Vrijwel aan de boulevard krijgen we een 3 gangendiner aangeboden. Daarna kunt u nog even op de boulevard rondlopen of genieten van een terrasje. Rond 15.00 uur worden we in Het Panorama Mesdag verwacht. Voor mensen die slecht ter been zijn is daar een traplift. Rond 18.30 uur zijn we weer terug in Den Helder. U kunt zich opgeven vanaf 9 april, na 9.00 uur bij mevr. A. Leemans, telefoon 630094. De prijs van deze bustocht is € 52,00 voor leden en € 57,00 voor niet leden.

Website
Op de website van de afdeling Den Helder van de PCOB (www.pcobdenhelder.nl) kunt u onder de knop ‘Actueel & Nieuws’ altijd uitgebreide informatie vinden over de komende activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Jacob Stam
Secretaris PCOB, afdeling Den Helder
Email: secr.pcobdenhelder@outlook.com

 


 

VASTE ACTIVITEITEN VAN DE PCOB:

Klusdienst. Voor leden waarvoor bepaalde klusjes in huis onmogelijk zijn heeft de PCOB een klusjesdienst ingesteld. Voor veel ouderen is het vervangen van het lampje in de WC al een groot probleem. De PCOB wil ouderen daarbij van dienst zijn.

Thuisadministratie. Voor leden waarvoor de administratie te ingewikkeld wordt of zelfs onmogelijk heeft de PCOB een thuisadministratiedienst ingesteld. Voor € 5 per bezoek wordt uw administratie maandelijks bijgehouden en of uw belastingaangifte geregeld.

Voor meer inlichtingen over de PCOB kunt u bellen, tel. 633618 of kijken op de website: www.pcobdenhelder.nl.

PERSBERICHT

PCOB WORDT STEEDS MEER SERVICEVERLENER

De Protestants Christelijke Ouderenbond PCOB is de afgelopen tijd druk bezig geweest met een ombouw van de activiteiten.

Naast de vanouds bekende activiteiten op basis van ‘ontmoeting’ zoals de themamiddagen, de excursies. wandelgroep en de busreizen, heeft het bestuur besloten meer aandacht te besteden aan de individuele hulpverlening.

Vooral nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en veel op voorzieningen bezuinigt, wil de PCOB deze gaten in dienstverlening opvangen.

Computerhulp

Zo is de PCOB gestart met persoonlijke Computerhulp. Een vrijwilliger komt op verzoek bij de leden thuis om de leden te helpen bij persoonlijke problemen met de apparatuur of met de software.

Klusjesdienst

Voor veel kleine klusjes in huis is een vakman vaak veel te duur. Om een lamp te vervangen, een televisie opnieuw in te stellen, een gordijnrails te plaatsen en dergelijke zaken kunnen leden een vrijwilliger vragen om hulp.

Belastinghulp

Heel veel vraag is er naar assistentie op het gebied van belastingzaken als het invullen van de jaarlijkse aangifte, de wijzigingen voor zorg- en huurtoeslag, hiervoor heeft de PCOB zelfs 8 mensen ‘in dienst’. Zij leveren altijd hulp aan huis.

Advies

De Vrijwillig Ouderen Adviseur staat alle leden bij als er zich een probleem voordoet waar de leden niet uitkomen. De VOA-er helpt soms zelf met het oplossen, maar weet ook de weg naar de juiste instantie te wijzen. Deze gratis adviesdienst draagt er toe bij dat veel senioren een maatje hebben voor moeilijke brieven en dergelijke.

PCOB-taxi

Nu er in Den Helder geen OV-taxi meer rijdt is het van deur tot deur vervoer weer teruggevallen op de normale taxi. Deze is voor veel burgers in Den Helder te prijzig. De Taxiservice van en voor leden van de PCOB biedt leden tegen een zeer voordelig tarief van € 3 per rit binnen Den Helder en binnen Julianadorp en € 6 per rit van Julianadorp naar Den Helder de mogelijkheid om van deur tot deur vervoerd te worden.

 

De PCOB biedt meerdere diensten aan, o.a.:

 1. De ledenpas.
  2. PCOB reizen
  3. Invullen formulieren o.a.: inkomstenbelasting, belasting teruggave, zorgtoeslag en huurtoeslag,
  4. Gratis schadeservice voor PCOB-leden,
  5. Korting bij keuring voor rijbewijs
  6. Collectieve Zorgverzekering
  7. Themamiddagen
  8. Excursies
  9. Dagreizen
  10. Meerdaagse reizen
  11. Hulp bij thuisadministratie
  12. Eigen Vrijwillige Ouderen Adviseurs

 

HULPVRAGEN.
We worden regelmatig gevraagd om de helpende hand te bieden bij computerproblemen, kleine klusjes in huis, advies over formulieren en belastingzaken. Ook onze taxidienst voorziet in een behoefte en is vrij goedkoop.
GROEI.
Dat veel senioren het werk van de PCOB belangrijk vinden en willen steunen, blijkt uit het feit dat we in oktober de 700 leden al zijn gepasseerd.

Voor inlichtingen over de PCOB kunt u de secretaris bellen, tel. 633618 of kijken op de website: www.pcobdenhelder.nl.