Vorming en Toerusting

Programma Vorming en Toerusting Protestantse Gemeente Den Helder en Julianadorp                                                                         

2018

Een nieuw jaar ligt voor ons, met nieuwe mogelijkheden. Misschien een gelegenheid om (weer) eens deel te nemen aan een gespreksgroep, of een kijkje te nemen bij de sacrale dansgroep – wie weet voelt u zich daar zo maar thuis.
Of misschien denkt u al een tijdje: waarom organiseren ze dat nu niet eens? Geef dat aub aan ons door, we horen het graag!

 

In de komende maanden starten een paar nieuwe gespreksgroepen en een aantal bestaande groepen gaat verder in het nieuwe jaar. Zoals:

“Een Woord dat spreekt”, olv ds. J.L. Oosterhoff, op maandagvond van 19.30 – 21.30 u in de Bethelkerk. Behandeld wordt “Het verhaal gaat”, van Nico ter Linden, deel 3. De volgende data zijn: 29/1, 19/2, 12/3, 9/4 en 30/4.

Bijbels leerhuis – “Kijk op geloof”, olv ds. A.R. de Meij Mecima , op dinsdagavond om 19.30 u in de Vredeskerk. Gewerkt wordt met “Kijk op geloof” , van dr. H Veldhuis en “Bijbels ABC” van dr. K.H. Miskotte. Volgende bijeenkomsten: 6 en 27 februari, 27 maart, 24 april en 30 mei, + een slotbijeenkomst.

“Verhalenderwijs”.
Van deze gespreksgroep olv ds. J.L. Oosterhoff was de eerste bijeenkomst op donderdagochtend 18 januari in de Vredeskerk. Er wordt gesproken over “Het verhaal gaat” van Nico ter Linden, deel 1, te beginnen bij hoofdstuk 48, blz. 205. Elke 14 dagen komt de groep bij elkaar. De volgende bijeenkomst is op donderdag 1 februari.
Mocht u zich willen aansluiten bij één van deze groepen, u bent van harte welkom!

Voor wie het liefst overdag een gespreksgroep bezoekt, zijn er ook nog 3 nieuwe mogelijkheden:

“Houdt dan de lofzang gaande” (over de achtergronden van de liturgie).
Olv ds. A.R. de Meij Mecima wordt gekeken naar een stukje geschiedenis, naar de bijbelse bronnen van de liturgie en naar de huidige praktijk. Ook kunnen er op verzoek gastsprekers worden uitgenodigd om de groep bijvoorbeeld in te wijden in de geheimen van de kerkmuziek. Zij die eerder aan de avondbijeenkomsten hebben meegedaan en op herhaling willen, zijn eveneens van harte welkom. Op dinsdagmiddag 6 en 20 februari en 6 en 20 maart, van 14.00-16.00 u. in de Bethelkerk.

“De Koran verstaan en daarmee de Islam”.
Olv ds. A.R. de Meij Mecima, in de Vredeskerk. Deze kring wordt opnieuw gestart en nu op een viertal donderdagmiddagen gehouden. Het is de bedoeling om aan de hand van een aantal Koranteksten te leren verstaan wat de Islam is en deze ook te vergelijken met de Bijbel. Daarnaast wordt ook geprobeerd eventuele misverstanden en vooroordelen ten aanzien van deze godsdienst weg te nemen. Op donderdagmiddag 8 en 22 februari en 8 en 22 maart, van 14.00 – 16.00 uur.

“Als´t kwaad goede mensen treft”.
Olv ds. A.R. de Meij Mecima, in de Johanneskapel.
In 1983 kwam de Nederlandse vertaling van het boekje van rabbijn Harold S. Kushner, “Als´t kwaad goede mensen treft” voor het eerst op de markt. In die tijd zijn er rondom dit boekje vele gesprekskringen ontstaan in gemeenten en parochies. Aangezien de vraag naar het kwaad dat goede mensen treft en de vragen naar het waarom van het lijden, alsmede de vragen naar een liefdevolle God die ook almachtig is, maar blijkbaar niets doet, nog altijd actueel zijn wil ds. De Meij Mecima op een viertal dinsdagmiddagen aan de hand van bovengenoemd boekje hierover in gesprek gaan.
Data: dinsdagmiddag 13 en 27 februari en 13 en 27 maart, van 14.00 – 16.00 u.

Voor deze 3 groepen is opgave gewenst, bij ds. A. R. de Meij Mecima:
predikant-jkvk@pkndenhelder.nl
tel.: 0223-693154

“Sacrale dans”
We kunnen ook weer een nieuwe serie sacrale dans aankondigen!
Op maandagavond 12 maart, om 19.30 u, gaat deze groep  weer van start in de Johanneskapel, sinds de vorige serie onder de bezielende leiding van  mevr.  Shanti Schukking. De volgende data zijn: 26 maart, 9 en 23 april en 7 mei. De kosten zijn 7 euro per keer, en als men ineens betaalt 30 euro. Informatie en opgave bij Mevr. Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl, 0223-625366)

Gespreksgroepen
Diverse gespreksgroepen zijn intussen van start gegaan. Bij elke groep is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Dus aarzel niet als u zich nog aan wilt sluiten. U bent van harte welkom!

Bijbels Leerhuis – kijk op geloof, olv ds. A.R. de Meij Mecima, op diverse dinsdagavonden om  19.30u in de Vredeskerk.  Gebruikt wordt het boekje van dr. H. Veldhuis: “Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd.” Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte. Data: 28 nov. 2017 – 6 en 27 feb., 27 mrt., 24 april en 30 mei 2018.

Gespreksgroep jong-volwassenen (20+) olv ds. Wilma van Rijn.  Hou Facebook en Instagram in de gaten voor de volgende datum!