Vakantieweken in Nieuw Hydepark

Vanuit Noord-Holland worden er jaarlijks 2 vakantieweken georganiseerd voor minder valide mensen met elk ongeveer 45 gasten, die door een 40-tal vrijwilligers worden verzorgd.
Eén in de zomer en één in het najaar. Sinds 2016 worden de weken gehouden in de nieuwe locatie Nieuw Hydepark in Doorn.
In deze weken worden mensen uitgenodigd, die fysiek minder valide zijn of door omstandigheden
(financieel of sociaal) moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Het huis is ingesteld op mensen met een lichamelijke beperking. In beide weken zijn o.a. medisch geschoolde vrijwilligers aanwezig.
Ook voor mensen die fysiek in goede conditie zijn, maar door ouderdom en vaak eenzaamheid vinden dat zij niet meer op vakantie kunnen, is er veel aandacht.

Voor de zomerweek, die dit jaar gehouden wordt van zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus
kunt u zich opgeven vóór mei 2018.
Informatie en opvragen formulieren bij Judith Hoogenboom tel. 0181480847

Voor de najaarsweek, gehouden van zaterdag 29 september t/m zaterdag 6 oktober
kunt u zich opgeven vóór juli 2018.
Informatie en opvragen formulieren bij Nico Gomes tel. 0299674798

Heeft u interesse, dan kunt u ook informatie opvragen bij:
Nelleke Looije
Malzwin 1412 Julianadorp
Telefoon 642017

De diaconie