ORHEI NIEUWS

Op KONINGSDAG, vrijdag 27 april, is het zover. We hebben dan onze boekenmarkt van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Ook kunt u een kopje koffie, thee of limonade met eigen gebakken lekkers kopen.
De opbrengst is voor stichting Orhei.
U bent van harte welkom.

 

Hemelvaartsdag
Op donderdag 10 mei is er weer gelegenheid om mee te gaan “DAUWTRAPPEN”
Dat betekent natuurlijk vroeg uit de veren, de fietsers starten om 06.00 uur en de wandelaars om 07.00 uur. Om 08.30 uur staat er een lekker ontbijt voor u klaar!
Ook als u niet mee gaat dauwtrappen, maar wel graag wil mee-eten, dan bent u van harte welkom aan het ontbijt.

Dit jaar willen de organisatoren van deze activiteit een bijdrage leveren aan de actie voor stichting Orhei, en vragen een bijdrage d.m.v. een collecte, hiervoor kunt u ook collectebonnen gebruiken.

U kunt zich opgeven, ook als u alleen aan het ontbijt komt, liefst vóór maandag 7 mei op een intekenlijst op de bar in de kerk, of bij
Adri van Wifferen tel: 644886
vanwifferen@hetnet.nl

 

Inmiddels hebben we al twee leuke acties achter de rug,
de verloting van het minivoorjaarstuintje heeft € 176,00 !!! opgebracht.
De thermometer is nu opgelopen tot € 431,10 zoals u kunt zien in de kerk en op de website….
het kan ons niet snel genoeg gaan.

10 sportieve senioren uit onze gemeente van de maandag wandel/fietsclub willen ook een bijdrage leveren en wel op de volgende manier:
In april en mei lopen/ fietsen zij in principe 7 maandagen met een gemiddelde afstand van 35-40 km, ofwel een totaal van ± 250 km. De heren zoeken zelf binnen hun familie en kennissenkring personen die hen per kilometer willen sponsoren.
Wilt u deze enthousiaste club ook helpen om een mooi bedrag bij elkaar te sporten?
Met elke cent per kilometer zijn zij blij!
Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie Prot. Gemeente Julianadorp
NL59 FVLB 0225 3844 69 o.v.v. gift fietsclub, rek. nr. zie ook achterzijde Fakkel. Het bedrag is dan ook nog fiscaal aftrekbaar bij uw giften.

Boekenmarkt op Koningsdag vrijdag 27 april
De deuren van de kerk gaan open voor een boekenmarkt en ook daarmee kunt u stichting ORHEI een grote dienst bewijzen. We zijn niet alleen blij met boeken, maar ook met legpuzzels, LP’s CD’s en DVD’s .
Ook kunt u een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij gebruiken, uiteraard ook allemaal voor het goede doel!
De boekenmarkt kunt u bezoeken van 09.00 uur tot 15.00 uur.
Heeft u voor ons de spullen die we graag willen verkopen? U kunt deze inleveren in de kerk,
elke woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. Wij hebben voor u de koffie klaar!

Loopuytmarkt
Voor een andere actie, die we in de zomer willen houden, doen we een beroep op uw creativiteit en handvaardigheid….
Wij willen op één van de Loopuytmarkten laten zien hoe creatief we zijn, en uw artikelen verkopen maar ook de stichting ORHEI hier in Julianadorp bekendheid geven.
Om deze actie te laten slagen hebben we wel materiaal nodig, en vragen daarbij ook uw hulp. We denken aan brei/haak/borduur en naaiwerkjes, misschien schildert u niet onverdienstelijk of bent u handig in kaarten maken, maakt u jam of fruit in, u kunt het zelf invullen.
Alles waaruit uw creativiteit blijkt, is welkom!
Omdat we, bij voldoende materiaal, op tijd ‘ons eigen plekje’ voor de kerk willen reserveren vragen we u om z.s.m. te laten weten of u iets voor ons wilt maken voor ons goede doel!
U kunt dit opgeven bij Marianne van den Burg tel.642639 of Roelie van der Vaart tel.642311

Alvast hartelijk dank voor alles waar u ons mee helpen kunt.
De diaconie