Commissie ZWO

 (Zending, Werelddiakonaat, Ontwikkelingssamenwerking)

 

Breien voor de Leprazending

De vraag om zwachtels te breien voor de Leprazending blijkt al door velen te zijn opgepakt, fijn om te weten dat er al heel wat steken op de pen staan!
U kunt het hele jaar 2018 nog vooruit om in verloren uurtjes te breien als u daar plezier in heeft, elke zwachtel is er één voor de Leprazending …

Paasgroetenactie:

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Onvoorwaardelijke liefde.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op 11 maart a.s. kunt u na de dienst een geadresseerde kaart meenemen, (met tips voor de afzender) die door u dan naar een penitentiaire inrichting in Nederland wordt gestuurd. De kaarten dienen uiterlijk 22 maart verstuurd te worden.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
Commissie ZWO


De Leprazending is een internationale Christelijke organisatie en heeft als primair doel het uitroeien van de oorzaken en de gevolgen van lepra.
De organisatie wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij kerken, lokale zendingscommissies, scholen en andere organisaties b.v. door de jaarlijkse Wereld Lepra Dag in januari, door de verkoop van Kerstkaarten en andere artikelen, maar ook door het breien van zwachtels. En voor dat laatste vragen we uw hulp.

De zwachtels worden gebruikt voor leprapatiënten om hun voeten of handen te verbinden en kunnen worden hergebruikt.
Het is belangrijk om katoen te gebruiken voor het breien van de zwachtels omdat dit materiaal vocht absorbeert en niet zweterig aanvoelt bij het dragen ervan in landen met hoge temperaturen.

Instructie voor het breien van de zwachtels
Zwachtels kunnen gebreid worden van 100% katoen geschikt voor naalddikte 2,5 tot 3,5 mm.
De katoen mag ongebleekt of wit zijn (of een andere lichte kleur hebben).
Werkwijze: 20-30 steken opzetten (breedte moet tussen de 10 en 15 cm. worden) en ribbelsteek breien. De lengte moet 150 cm. worden. Het breien gaat als volgt: eerste steek recht afhalen, recht breien tot het eind van de naald. Deze toer steeds herhalen.

De zwachtels kunnen ingeleverd worden bij de Ontmoetingskerk te Julianadorp.
Een gemeentelid zorgt dat ze bij de Leprazending Nederland in Apeldoorn terecht komen.
De Leprazending zorgt ervoor dat de zwachtels op de juiste plek terecht komen bij de leprapatiënten in diverse landen waar de Leprazending werkt.

Doet u mee?
Wat zou het geweldig zijn als we ook als Ontmoetingskerk aan het breien slaan en zo ook ons steentje bijdragen aan het werk van de Leprazending!

Alvast hartelijk dank en veel succes met het breien.

Commissie ZWO


Deze maand gaat de Commissie ZWO echt van start. Twee gemeenteleden zijn bereid gevonden om samen met de diakenen, Johanneke Smedes en Marianne van den Burg, vorm en inhoud te geven aan de commissie: Henk van der Kamp en Jolanda Brand. Henk is zo te zeggen een oud gediende, hij heeft in het verleden vele jaren zich ingezet voor diaconale taken. Zijn kennis en ervaring kan goed van pas komen. Jolanda is nog niet bij ieder bekend en daarom stelt zij zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Jolanda Klasens- Brand. Sinds april 2016 woon ik in Julianadorp samen met Roel en ons hondje Rover.
Geboren en getogen in Vlaardingen, waar ik opgroeide in een groot gezin met tien kinderen.
Altijd erg gezellig en in ieder geval altijd wat te beleven.

Ik ben werkzaam als operatie assistente in het ziekenhuis in Beverwijk.
Het is mooi werk in de zorg, met een grote technische kant. Die combinatie vind ik erg leuk.

Sinds een aantal maanden zing ik mee in de cantorij met veel plezier.
Het deelnemen in de commissie ZWO is nieuw voor mij maar ik zal mij voor 100% inzetten om mooie resultaten te kunnen behalen.

Commissie ZWO